SIA “Rukši” ir bioloģiski sertificēta gaļas šķirņu liellopu audzēšanas saimniecība, kas dibināta jau 2003. gadā. Mūsu saimniecība bāzēta Aizputes novada Kazdangas pagastā, bet apsaimniekojam platības arī apkārtējos pagastos un pat Liepājas ezera dabas liegumā, kopumā ap 700 ha. Šobrīd mūsu ganāmpulkā ir vairāk nekā 600 liellopi – zīdītājgovis, vaislas buļļi un jaunlopi, kas tiek audzēti gan vaislas darbībai, gan gaļas ražošanai. Saimniekojam ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, nodrošinot saviem liellopiem viņu dabiskajām vajadzībām nepieciešamos apstākļus. Audzējam Herefordas tīršķirnes un Angus un Herefordas šķirņu krustojuma liellopus.