"Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē"

 http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm


Mums garšo liellopu gaļa un mēs zinām kā iegūt vislabākās kvalitātes liellopu gaļu liellopiem un videi draudzīgā veidā.Tādēļ likumsakarīgi, ka 2020. gadā uzsākām kādreizējā piena pārstrādes ceha pārbūves darbus, lai izveidotu savu kautuvi un gaļas pārstrādes cehu. 2021. gadā pabeigsim būvniecības darbus un uzsāksim produkcijas ražošanu un tirdzniecību ar zīmolu “Kazdangas Miesnieks”.