"Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē"

   http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm


 Kautuve un sadales cehs veiksmīgi turpina savu attīstību un ar fonda atbalstu turpinam aprīkot kautuvi un sadales cehu ar jaunām iekārtām,kas atvieglos ikdienas darbu un palielinās parstrādes jaudu. Pateicoties tam ,ka "Rukšu" gaļu ir iecienījuši ļoti daudzi patērētāji,mums ir  vēlme un iespējas attīstīties!